info@baharbaft.com 021-55442482
سه شنبه, 26 تیر 1403
00: 00: 00

slide 2

اخبار پارچه های بیمارستانی

توسعه صنایع نساجی و پوشاک هر چه سریعتر دنبال شود

هدف اصلی اتحادیه تولید و صادرات نساجی و پوشاک ایران مانند بسیاری از تشکل ها، روان سازی حوزه تولید و تجارت و کمک به ایجاد فضای مناسب کسب و کار است. وظیفه اصلی اتحادیه ها، انجمن ها و تشکل ها لابی کردن و گرفتن امتیاز نیست،ایجاد ارتباط میان اعضا است. همچنین افزایش علم و آگاهی واحدها نسبت به مسایل مختلف اقتصادی، صنعتی، تجارت، واردات، صادرات و قوانین...

داستان پنبه ایرانی و نخ هندی

داستان تکراری واردات نخ که منجر به تضعیف موقعیت پنبه داخل می شود و واردات پوشاک وپارچه که تولید داخلی این کالا ها را تهدید می کند این بار با ماجرای تازه یی مواجه شده است. ماجرا این است که ایران بابت انتقال طلب خود از هند ناگزیر است کالای هندی وارد کند. کالای تازه اما این بار نخ است واردات ۱۰ هزار تن نخ هندی به نگرانی پنبه کاران ایرانی منجر شده و...