info@baharbaft.com 021-55442482
سه شنبه, 29 خرداد 1403
00: 00: 00

slide 2

اخبار پارچه های بیمارستانی

از مجموعه ست دستمال آشپزخانه مورد استفاده می توان به حوله آشپزخانه اشاره نمود که با یک طراحی زیبا و فوق العاده می توانید به فضای آشپزخانه هرروز زیبایی خاصی بدهید و محیط تان را از تکراری بودن خارج نمایید.

با استفاده از تصاویر زیر علاوه بر حوله آشپزخانه می توانید دستمال آشپزخانه ، دستکش محصوص فر و... را به همین منوال تهیه نمایید.

ست دستمال آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی، تنظیف بیمارستانی،برزنت

ست دستمال آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی، تنظیف بیمارستانی،برزنت

ست دستمال آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی، تنظیف بیمارستانی،برزنت

ست دستمال آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی، تنظیف بیمارستانی،برزنت

ست دستمال آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی، تنظیف بیمارستانی،برزنت

ست دستمال آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی، تنظیف بیمارستانی،برزنت

ست دستمال آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی، تنظیف بیمارستانی،برزنت

ست دستمال آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی، تنظیف بیمارستانی،برزنت

ست دستمال آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی، تنظیف بیمارستانی،برزنت

ست دستمال آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی، تنظیف بیمارستانی،برزنت

ست دستمال آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی، تنظیف بیمارستانی،برزنت

شرکت بهاربافت ابتکار آمادگی خود جهت تولید و ارائه انواع پارچه از جمله پارچه تنظیف ، پارچه متقال ، دستمال آشپزخانه ، برزنت ، پارچه های بیمارستانی ، تنظیف بیمارستانی ، قیمت پارچه تنظیف را اعلام می دارد.