info@baharbaft.com 021-55442482
سه شنبه, 29 خرداد 1403
00: 00: 00

slide 2

اخبار پارچه های بیمارستانی

دوخت و دوز برای خانم ها بسیار شیرین و لذت بخش میباشد و اگر کمی ذوق و سلیقه داشته باشند می توانند وسایل زیبایی بسازند. در این مقاله دوخت و دوز های متفاوتی به شما آموزش داده می شود. برای شروع دوخت زیر بشقابی طرح برگ را آموزش داده می شود.

برای دوخت چنین زیر بشقابی نیاز به پارچه نمدی دارید و البته از مخمل و کتان استفاده نمایید و به این نکته توجه داشته باشید پارچه های ضخیم و آهاردار برای استفاده از زیر بشقابی بسیار مناسب می باشند.

اگر بخواهید می توانید زیر بشقابی و دستمال آشپزخانه را ست هم بدوزید و در کنار هم برروی میزتان از آن ها استفاده نمایید.

برای دوخت زیر بشقابی در ابتدا باید طرح برگ مورد نظرتان را روی کاغذ ترسیم نموده و پس از اطمینان می توانید طرح را روی پارچه منتقل نمایید و استفاده از دو یا سه لایه پارچه بسیار ایده مناسبی میباشد و برای مشخص کردن تعداد لایه ها باید به صخامت پارچه توجه نمایید.

در برش لایه های مختلف برای زیبا سازی می توانید هر لایه را کمی کوچکتر از لایه قبل برش بزنید تا تمامی پارچه ها دیده شوند.

لایه های مختلف را به یکدیگر متصل نموده و همانند تصویر برای وسط کار از نخ همرنگ می توانید استفاده نمایید.

شاخه های برگ را برروی آن بدوزید و برگ واقعی تری و نمای قشنگی را به همراه خواهید داشت.

ظاهر برگتون آماده شد و انتهای برگ را بدوزید تا در صورت امکان جایی آویزون نمایید همچنین اگر کلفتی زیادی نداشته باشد می توان بعنوان دستمال آشپزخانه از آن استفاده کنید. البته برای زیر لیوانی هم می توانید الگو برگ هایی با سایز های کوچکتر ایجاد نموده و به با رنگ های مختلف زیر لیوانی زیبایی برای میزتان بدوزید.

 دوخت سرویس آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،برزنت

دوخت سرویس آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،قیمت پارچه تنظیف،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،برزنت

دوخت سرویس آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،قیمت پارچه تنظیف،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،برزنت

دوخت سرویس آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،قیمت پارچه تنظیف،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،برزنت

دوخت سرویس آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،قیمت پارچه تنظیف،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،برزنت

Stitching Coasters 5

دوخت سرویس آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،قیمت پارچه تنظیف،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،برزنت

دوخت سرویس آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،قیمت پارچه تنظیف،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،برزنت

دوخت سرویس آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،قیمت پارچه تنظیف،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،برزنت

دوخت سرویس آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،قیمت پارچه تنظیف،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،برزنت

دوخت سرویس آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،قیمت پارچه تنظیف،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،برزنت

دوخت سرویس آشپزخانه،دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،قیمت پارچه تنظیف،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،برزنت