info@baharbaft.com 021-55442482
سه شنبه, 29 خرداد 1403
00: 00: 00

slide 2

اخبار پارچه های بیمارستانی

پیش بند آشپزخانه از جمله مواردی می باشد که در ست آشپزخانه مورد استفاده قرار میگیرد و شما به راحتی می توانید دستمال آشپزخانه و دیگر اجرای سرویس آشپزخانه تان را با هم ست نموده و فضای زیبایی به آشپزخانه تان بدهید. برای دوخت یک پیش بند ساده و در عین حال زیبا باید روند زیر را دنبال کنید.

برای دوخت پیش بند به کمی دقت و چند طرح و رنگ پارچه نیاز دارید و شما می توانید براساس سلیقه خودتان آنها را انتخاب نمایید و البته توصیه می شود به مجموع رنگ آشپزخانه خود دقت کافی داشته باشید.

  • از پارچه مورد نظر یک مستطیل به اندازه دلخواه در آورده و لبه های آن را همانند شکل هلال کنید.

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

  • برای قسمت کمر باید آن را به صورت جداگانه در آورید و از دور کمر بلند تر باید بگیرید تا بتوانید در پشت کمرتان آن ار گره بزنید.

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

نکته : استفاده از وسایل تزئینی مختلف و یا پارچه های طرحدار را فراموش نکنید و در صورتی هم که قصد استفاده از آستری را دارید استفاده از پلاستیک ایده مناسبی میباشد.

  • برای زیبا تر شدن پیش بند دوخته شده میتوانید جیب کوچکی جلوی آن بگذارید تا در صورت لزوم دستمال آشپزخانه را درون قرار دهید. برای در آوردن جیب طرح مورد نظر را روی کاغذ ترسیم نموده  سپس شروع به گلدوزی آن کنید. پس از پایان کار جیب را برروی پارچه اصلی گذاشته و به پارچه اصلی وصل نمایید.

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف

اینم از نمونه آماده شده پیش بند که میتونید اونو در طرح ها و رنگ های دلخواه بدوزید و استفاده کنید.

 دستمال آشپزخانه،پارچه تنظیف،پارچه متقال،برزنت،پارچه های بیمارستانی،تنظیف بیمارستانی،قیمت پارچه تنظیف