info@baharbaft.com 021-55442482

برزنت

قیمت برزنت

فروش برزنت

پارچه برزنت

برزنت
برزنت
پنج شنبه, 30 دی 1400
00: 00: 00

پارچه پنبه‌ای سفید و آهار دار و بسیار پر مصرفی که از آن پیراهن و زیرجامه و ملحفه و روبالشی تهیه می‌کردند