info@baharbaft.com 021-55442482

برزنت

قیمت برزنت

فروش برزنت

پارچه برزنت

برزنت
برزنت
یکشنبه, 17 اسفند 1399
00: 00: 00

پارچه پنبه‌ای سفید و آهار دار و بسیار پر مصرفی که از آن پیراهن و زیرجامه و ملحفه و روبالشی تهیه می‌کردند